×

Drogi Kliencie, zapraszamy do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach naszej Polityki Prywatności. Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem przekazywanych przez Pana/Panią danych osobowych jest JK INVEST Jakub Kądziołka (ul. Krótka 21j, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-359-11-68).

     

Udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

2. w celu realizacji Twoich zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego odkryjdom.pl

3. rozpatrywania złożonych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w wyniku odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru

4. otrzymywania od nas informacji marketingowych w tym m.in. informacji o naszym sklepie, promocjach w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji

5. otrzymywania od nas informacji handlowych, a w tym m.in. informacji o ofercie, o naszych produktach i usługach w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji

 1. Przekazanie nam danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Ciebie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego odkryjdom.pl

 2. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki klient wyraził zgodę.

 3. Jeżeli, wypełniając formolarz rejestracyjny, wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to udzieliłeś tym samym zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę JK INVEST Jakub Kądziołka (ul. Krótka 21j, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-359-11-68) - dalej ODKRYJDOM, w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez ODKRYJDOM. Dokonując tej czynności, oświadczyłeś jednocześnie, że zostałeś poinformowany przez ODKRYJDOM o tym, że administratorem danych osobowych będzie firma ODKRYJDOM, oraz że przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz o tym, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z Tobą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi.

 4. Wypełniając formolarz rejestracyjny możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterera z informacją handlową, jeżeli chciałbyś m.in. otrzymywać naszą aktualną ofertę drogą elektroniczną.

 5. Jeżeli, wypełniając formolarz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newsletterera z informacją handlową to tym samym wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez ODKRYJDOM korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności ODKRYJDOM, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi). Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że ODKRYJDOM poinformował Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.

 6. Wypełniając formolarz rejestracyjny możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych, jeżeli chciałbyś m.in. otrzymywać naszą aktualną ofertę na podane dane zawarte w formolarzu rejestracyjnym.

 7. Jeżeli, wypełniając formolarz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych to tym samym wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez ODKRYJDOM w ramach danych zawartych w formolarzu rejestracyjnym, informacji handlowych (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności ODKRYJDOM , oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi). Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że ODKRYJDOM poinformował Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.

 8. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji naszego sklepu.

 9. Należy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

 10. W przypadku zarejestrowanych klientów sklepu zmian można dokonać poprzez edycję w Panel klienta.

 11. W przypadku klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt
  po przez formolarz kontaktowy .

 12. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 13. Twoje dane są u nas bezpieczne, jak również dokładamy wszelkich starań by poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie oraz gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

    

Operatorem sklepu jest firma

JK INVEST Jakub Kądziołka
ul. Krótka 21j

33-395 Chełmiec

JK INVEST Jakub Kądziołka
ul. Krótka 21j

33-395 Chełmiec
e-mail: sklep@odkryjdom.pl
Infolinia +48 88 858 68 68

    

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formolarzach informacje.

 2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).

 3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Polityce Cookies.

    

Jakie dane osobowe są nam potrzebne?

 1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu przy każdym kolejnym zakupie nie tracisz czasu na ponowne wypełniania wszystkich danych formolarza zamówienia.

 2. klient zarejestrowany po zalogowaniu ma możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.

 3. Złożenie zamówienia - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta lub skorzystania z formolarza bezpośrednio na stronie sklepu, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje handlowe.

 5. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie.

   

Ochrona Twoich danych osobowych

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony tych że danych.

 2. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o Ochronie Danych Osobowych.

   

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

    

Kontakt

 1. Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a w szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego numeru telefonu.

 2. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

    

Zmiana polityki prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, olegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. W przypadku takiej zmiany zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przy rejestracji.